Menu Główne

  Strona główna
  Zespół redakcyjny
  Rada Naukowa
  Lista recenzentów 
  Instrukcje dla
  autorów
 
  Numery archiwalne
  Prenumerata
  Zakup numerów
  archiwalnych
  Wyszukiwarka 
  Kontakt

 
Aktualny numer
Medycyna Środowiskowa
 
Licznik odwiedzin
 
Wydawcy czasopisma


 

Numer ISSN
1505-7054
e-ISSN 2084-6312
 

 
Ogólne zasady publikacji

W czasopiśmie „Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine” publikowane są prace dotyczące  środowiskowych czynników ryzyka,  także związanych z miejscem pracy i ich wpływem na stan zdrowia ludzi i środowiska. Tematyka artykułów  powinna zawierać się w następujących obszarach: medycyna środowiskowa i zdrowie środowiskowe z elementami medycyny pracy, toksykologia środowiskowa, chemia, mikrobiologia i inżynieria środowiskowa, pediatria środowiskowa, alergologia w aspekcie  środowiskowym, a także chemia, mikrobiologia i inżynieria środowiskowa, polityka zdrowotna i zdrowie publiczne.  

Publikacje mogą mieć charakter prac oryginalnych, poglądowych, opisów przypadków:

  • zamówionych przez Redakcję tekstów dotyczących wyżej wymienionej tematyki;
  • sprawozdań i materiałów informacyjnych z działalności Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego oraz innych instytucji;
  • listów do redakcji.  

Artykuły publikowane w czasopiśmie są własnością Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej oraz Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Prace nie przyjęte do druku Redakcja zwraca jedynie na prośbę Autorów. Redakcja przyjmuje prace w języku polskim i angielskim, jednak preferowane są prace w języku angielskim. Czasopismo jest drukowane na papierze bezkwasowym.
Od 01 maja 2015 r. autorzy zainteresowani publikacją artykułu naukowego w Medycynie Środowiskowej – Environmental Medicine, partycypują w kosztach opracowania i wydania czasopisma. Koszt ten wynosi 150,00 zł i obowiązuje od momentu przyjęcia publikacji do druku.

Opłaty należy dokonać na konto IMPiZŚ Alior Bank S.A. o. Chorzów

27 2490 0005 0000 4530 4311 3186

Zwolnieni z opłaty są:
- autorzy zgłaszający artykuły w języku angielskim;
- pracownicy IMPiZŚ, będący pierwszymi autorami i podający jako pierwszą afiliację IMPiZŚ;
- członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej będący pierwszymi autorami.
:: Copyright © 2011 Medycyna Środowiskowa ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.