Menu Główne

  Strona główna
  Zespół redakcyjny
  Rada Naukowa
  Lista recenzentów 
  Instrukcje dla
  autorów
 
  Numery archiwalne
  Prenumerata
  Zakup numerów
  archiwalnych
  Wyszukiwarka 
  Kontakt

 
Aktualny numer
Medycyna Środowiskowa
 
Licznik odwiedzin
 
Wydawcy czasopisma


 

Numer ISSN
1505-7054
e-ISSN 2084-6312
 

 
Przesyłane do redakcji materiały powinny zawierać

1. List przewodni (1 kopia) – wysłany pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanego dokumentu
z podpisem pierwszego autora lub pocztą tradycyjną, w którym:

 • pierwszy Autor zwraca się do redakcji o wydrukowanie pracy (podać tytuł) w czasopiśmie - jest to równoznaczne z formalną zgodą Autora na publikację pracy oraz przekazanie praw wydawniczych - wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do opublikowanych prac, w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych i innych oraz w Internecie;
 • Autor podaje tytuł pracy oraz pełne imiona i nazwiska współautorów;- Autor składa oświadczenie, że praca nie była dotąd drukowana i nie została złożona w całości, ani
  w części w innej redakcji;
 • Autor potwierdza, że praca przyjęta do druku nie będzie publikowana (w całości lub w częściach)
  w innych wydawnictwach, w kraju lub za granicą, bez uzyskania pisemnej zgody redakcji „Medycyny Środowiskowej – Environmental Medicine”;
 • Autor składa oświadczenie, że wszyscy współautorzy zapoznali się oraz zgadzają się z treścią nadesłanego teksu;
 • Autor składa oświadczenie, że osoby biorące udział w pracy badawczej nie miały powiązań
  z podmiotami trzecimi, które mogły by wpłynąć na obiektywną interpretację wyników (brak konfliktu interesów);
 • Autor potwierdza podane informacje podpisem z podaniem tytułu (stopnia) naukowego i zajmowanego stanowiska.

  wzór listu przewodniego

2. Tekst pracy w języku angielskim i/lub polskim - 1 kopia wydruku (szczegóły w części wymogi techniczne dla publikacji”);

 • Forma elektroniczna artykułu - przesłanie go na adres elektroniczny redakcji: ms@imp.sosnowiec.pl lub w przypadku korespondencji tradycyjnej, poprzez załączenie tekstu na nośniku elektronicznym (np. płyta CD). 

  Adres Redakcji:
  Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
  Redakcja Czasopisma Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine
  ul. Kościelna 13
  41-200 Sosnowiec
  adres elektroniczny: ms@imp.sosnowiec.pl
:: Copyright © 2011 Medycyna Środowiskowa ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.