Written by 20:54 Lekarze Views: [tptn_views]

Fico-MUM – osteopatia w nowoczesnym wydaniu.

Osteopatia to niekonwencjonalna metoda medyczna, zajmująca się diagnozą i właściwym leczeniem zaburzeń układu ruchu, narządów wewnętrznych i układu współczulnego. Zgodnie z jej filozofią, zdrowie ma być wynikiem niezachwianej równowagi i dobrostanu ciała, oraz umysłu. Leczenie pacjenta w sposób osteopatyczny skupia się na ogólnym stanie jego samopoczucia i zdrowia a nie na chorobie, która mu doskwiera. Wykorzystywana jest w każdym wieku, bez względu na współtowarzyszące organizmowi dysfunkcje.

Narodziny osteopatii

Pierwsza szkoła osteopatii założona została w 1892 roku w Kirksville. Jej prekursorem jest Andrew Taylor Still, który w wyniku dramatów rodzinnych i ponurych doświadczeń, zebranych na Wojnie Secesyjnej, postanowił zagłębić się w poszukiwaniu innowacyjnych metod leczenia wszelakich ludzkich dolegliwości. Dzięki swej podstawowej wiedzy z zakresu związków kości, mięśni i narządów rozpoczął badania nad ludzkimi szkieletami. Odkrył w ten sposób, iż swobodny przepływ krwi i siłę nerwową w ciele zakłócają obecne w danym organiźmie odchylenia anatomiczne. Jego filozofia zaakceptowana została dopiero w Kirksville, do którego przeniósł się, aby uzyskać aprobatę w środowisku uniwersyteckim i naukowym. To właśnie tam, otworzył swój pierwszy gabinet, stając się lekarzem, praktykującym bezlekowy system medycyny manipulacyjnej. Gdy zyskał zaufane grono odbiorców/ pacjentów, postanowił wyszkolić w tym kierunku swoje potomstwo, aby wspomagały go w codziennym leczeniu potrzebujących. W wyniku rozwoju osteopatii, pierwsi absolwenci szkoły ASO ukończyli ją z powodzeniem w 1894 roku, co stało się podwaliną do spopularyzowania tej metody medycznej i otwarcia kolejnych szkół i placówek, specjalizujących się w jej nauczaniu, a także do powstania wielu cenionych klinik osteopatii, w których najwybitniejsi lekarze i specjaliści niwelują problem i choroby bez użycia lekarstw.

Praktykowanie osteopatii w oparciu o modele

Studia z zakresu osteopatii, w głównej mierze opierają się o zasady, wywodzące się z fizjologii i anatomii człowieka, oraz o embriologię. Ze względu na to, iż organizm ludzki stanowi swego rodzaju złożoną maszynę, leczenie osteopatyczne wykonuje się w oparciu o konkretne, odgórnie ustalone i sprecyzowane modele. Przedstawiają one sposób, w jaki osteopata ma wpływać na reakcje fizjologiczne danego pacjenta i w dużej mierze wpływają na wyniki badań strukturalnych i ich szczegółowe znaczenie. W codziennym praktykowaniu tegoż rodzaju medycyny wyróżnia się pięć modeli:

1) model biomechaniczny, który postrzega ciało jako integrację składników somatycznych, stosując podejścia terapeutyczne, przywracające równowagę i poprawiające efektywność wykorzystania mięśni, oraz składników szkieletowych,

2) model oddechowo – krążeniowy, zajmujący się przede wszystkim utrzymaniem środowiska pozakomórkowego i wewnątrzkomórkowego, poprzez regulację dopływu tlenu i składników odżywczych do organizmu i w jego wnętrzu, a także poprzez usuwanie odpadów komórkowych i obumarłych elementów,

3) model neurologiczny, czyli taki, który zajmuje się funkcjonowaniem sieci immunologicznej, układu nerwowego i facylitacją kręgosłupa tak, aby zmniejszyć obciążenia mechaniczne wejść nerwowych i uregulować popęd nocyceptywny, odpowiedzialny za uruchomienie bólu w receptorach,

4) model biopsychospołeczny, odpowiedzialny za kontrolowanie i regulację stresu, wpływającego bezpośrednio na zdrowie i samopoczucie pacjenta,

5) model bioenergetyczny, który głosi o tym, iż organizm dąży do utrzymania równowagi pomiędzy produkcją i dystrybucją, a wydatkami energii w nim zgromadzonej, opierając się na zapewnieniu utrzymania równowagi organizmu w najbardziej ekstremalnych i stresujących sytuacjach,

Fico-MUM to dobre miejsce na podyplomówkę z osteopatii

Jedyny w Polsce program studiów z zakresu medycyny osteopatycznej, znajdziemy w szkole Fico-MUM, mieszczącej się w Warszawie. Placówka ta specjalizuje się w studiach podyplomowych z zakresu osteopatii, kładąc nacisk przede wszystkim na diagnostykę różnicową, patologię i semiologię. W trakcie 4-letniej edukacji, przyszli osteopaci, zdobywają cenne doświadczenie i praktykę pod okiem wybitnych specjalistów zaproszonych do Warszawy i zebranych w murach uczelni, z niemal całej Europy. Każdy rok kształcenia, to 10 zjazdów, przepełnionych wiedzą teoretyczną i praktykami zawodowymi, odbywającymi się w Klinice Otwartej Fico-MUM. Po ukończeniu przygody z osteopatią w polskiej wersji, absolwent otrzymuje dyplom D.O. (Diploma in Osteopathy) oraz Państwowe Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, wydane w Rzeczypospolitej Polskiej i honorowane w każdym innym kraju.

Close