Written by 17:55 Poradnik Views: [tptn_views]

Jakie zabiegi umożliwia komora hiperbaryczna Olsztyn?

Tlenoterapia hiperbaryczna to najczęściej przeprowadzany i najpopularniejszy zabieg, jaki umożliwia komora hiperbaryczna Olsztyn. Zabieg taki jest szczególnie dobrze znany wszystkim płetwonurkom i nurkom głębinowym, którym zdarzyła się gwałtowna zmiana ciśnienia wokół nich. Jednak mało osób wie, że zabiegi tlenoterapii są również stosowane w leczeniu wielu problemów zdrowotnych, jak zatrucia tlenkiem węgla czy owrzodzenia stopy cukrzycowej.

Jeśli zastanawiasz się nad skorzystaniem z komory hiperbarycznej dla poprawienia swojego zdrowia lub kogoś bliskiego, pamiętaj, że niektóre twierdzenia dotyczące możliwości są niepotwierdzone lub wyolbrzymione. Na przykład nie udowodniono, że urządzenia te leczą raka, boreliozę, autyzm czy chorobę Alzheimera. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zaleca skonsultowanie się z lekarzem przed użyciem komory hiperbarycznej, aby upewnić się, że przeprowadzenie zabiegu może w jakiś sposób wpłynąć na konkretny problem zdrowotny. Jeśli pracownik służby zdrowia zaleca tlenoterapię, najlepiej udaj się do szpitala lub placówki, która się w tym specjalizuje i posiada odpowiednio przeszkolony personel.

Komora hiperbaryczna Olsztyn i zabiegi tlenoterapii

Tkanki naszego organizmu potrzebują tlenu do funkcjonowania. Powietrze, którym oddychamy, składa się w około 21% z tlenu. Komora hiperbaryczna Olsztyn umożliwia przeprowadzenie zabiegu tlenoterapii hiperbarycznej, który polega na oddychaniu 100% (czystym) tlenem. Ciśnienie powietrza wewnątrz wzrasta do poziomu wyższego niż normalne ciśnienie powietrza.

Zwiększone ciśnienie powietrza w komorze pomaga płucom gromadzić więcej tlenu. Dostarczanie większej ilości tlenu do tkanek, które go potrzebują, może pomóc organizmowi w leczeniu i zwalczaniu niektórych infekcji. Jednak zbyt dużo tlenu może spowodować uszkodzenie organizmu. Dlatego instytucje nadzorujące i kontrolujące regulują parametry, jakim musi podlegać tlen stosowany w komorach hiperbarycznych. Takie komory są zazwyczaj specjalnie zaprojektowaną rurą wystarczająco dużą, aby pomieścić jedną osobę lub nawet pomieszczeniem, które może pomieścić więcej niż jedną osobę.

Warunki, jakie musi spełniać komora hiperbaryczna Olsztyn

Certyfikaty, które musi uzyskać firma produkująca urządzenia medyczne, obejmuje stwierdzenie, że urządzenie ma takie samo przeznaczenie, jak inne urządzenia tego typu oraz jest tak samo bezpieczne i skuteczne. Zgodnie z zaleceniami komora hiperbaryczna Olsztyn może być stosowana jako wsparcie w leczeniu następujących problemów i zaburzeń zdrowotnych:

 • Pęcherzyki powietrza w naczyniach krwionośnych
 • Anemia (ciężka anemia, gdy nie można zastosować transfuzji krwi)
 • Oparzenia (poważne i duże oparzenia leczone w specjalistycznym ośrodku oparzeń)
 • Zatrucie tlenkiem węgla
 • Uraz zmiażdżenia
 • Choroba dekompresyjna (problem przy nurkowaniu)
 • Zgorzel gazowa
 • Ubytek słuchu (całkowita utrata słuchu, która pojawia się nagle i bez znanej przyczyny)
 • Zakażenie skóry i kości (ciężkie)
 • Uraz popromienny
 • Płat przeszczepionej skóry zagrożony śmiercią tkanki
 • Utrata wzroku (nagły i bezbolesny problem oka z powodu zablokowania przepływu krwi)
 • Rany (niegojące się, owrzodzenia stopy cukrzycowej)

Tlenoterapia jest badana pod kątem wpływu na skutki innych schorzeń, w tym COVID-19. Jednak obecnie nie zatwierdzono ani nie autoryzowano użycia żadnego urządzenia do leczenia COVID-19 ani żadnych innych stanów poza tymi, które zostały wymienione powyżej.

Zagrożenia wynikające z zastosowania tlenoterapii hiperbarycznej

Jeśli komora hiperbaryczna Olsztyn jest stosowana zgodnie z zaleceniami i według wskazań, jest urządzeniem bezpiecznym, a poważne powikłania są rzadkie. Ze względu na podwyższone ciśnienie i zwiększone stężenie tlenu podczas zabiegów tlenoterapii potencjalne zagrożenia obejmują:

 • Ból ucha i zatok
 • Urazy ucha środkowego, w tym pęknięcie błony bębenkowej
 • Tymczasowe zmiany widzenia
 • Zapaść płuc (rzadko)

Wysokie stężenie tlenu stwarza również podwyższone ryzyko pożaru, co jest jednym z powodów, dla których zalecane jest przeprowadzanie zabiegu w specjalistycznej placówce.

Close