Written by 19:12 Lekarze Views: [tptn_views]

Jakie choroby leczą neurochirurdzy?

Neurochirurgia jest odrębną specjalizacją, ale dla uproszczenia można ją uznać za zabiegową część neurologi. Jej domeną jest operacyjne, zabiegowe leczenie chorób dotyczących ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego człowieka. Jak sama nazwa wskazuje, neurochirurdzy ściśle współpracują z neurologami, którzy wspierają ich w diagnostyce i prowadzeniu leczenia zachowawczego, farmakologicznego.

Czym zajmuje się neurochirurgia?

Neurochirurgia zajmuje się operacyjnym leczeniem chorób dotykających ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Leczenie takie ma na celu całkowite wyleczenia, przedłużenie życia pacjenta lub częściowe przywrócenie utraconych funkcji organizmu (porażenia, niedowłady i inne).

Spektrum chorób neurologicznych jest ogromne. Nie wszystkie jednak winny być leczone chirurgiczne. Neurochirurgia zajmuje się tylko tymi, w których leczenie zabiegowe ma znaczenie.

  • Zmiany pourazowe w obrębie ośrodkowego układu nerwowego – krwiaki pod i nadtwardówkowe oraz krwiaki mózgu.
  • Zmiany pourazowe w obrębie obwodowego układu nerwowego – uszkodzenia i przerwania nerwów prowadzące do utraty pewnych funkcji organizmu.
  • Choroby nowotworowe układu nerwowego (jedna z najczęstszych grup nowotworów u dzieci i młodych dorosłych).
  • Choroby kręgosłupa przebiegające z deficytami neurologicznymi.

Jakie objawy winny nas skłonić do wizyty u neurochirurga? 

Najczęściej wizyta u neurochirurga nie jest wyborem pacjenta, a konieczną w procesie leczenie konsultacją zleconą przez neurologa. Są jednak pewne objawy, z którymi najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie udanie się do tego specjalisty bezpośrednio.

  • Bóle kręgosłupa z objawami deficytowymi – niedowłady kończyn, porażenia i zaniki mięśniowe.
  • Drętwienie i ból nadgarstka i dłoni – prawdopodobnie zespół cieśni nadgarstka.

Jak wygląda wizyta u neurochirurga?

Podobnie jak w przypadku wizyty u neurologa, po przeprowadzenie dokładnego wywiadu, przeprowadzane jest dosyć złożone i dokładne badanie neurologiczne. Kolejnym krokiem jest rozszerzona diagnostyka obrazowo. Lekarz, dysponując wszystkimi informacjami, może podjąć decyzję do co ewentualnej formy leczenia.

Close