Written by 20:11 Poradnik Views: [tptn_views]

Kto jest narażony na ryzyko alkoholizmu? Czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu.

Co powoduje, że dana osoba staje się alkoholikiem? Co sprawia, że okazjonalne picie staje się poważnym problemem alkoholowym, zwanym alkoholizmem lub uzależnieniem od alkoholu? Zacznijmy od tego, że alkohol jest trującą substancją uzależniającą. Może mieć również negatywny wpływ na cały organizm. Jest też substancją silnie uzależniającą. Istnieje wiele czynników ryzyka, które mogą prowadzić do uzależnienia od alkoholu. Mogą to być czynniki biologiczne, psychologiczne lub społeczne. W poniższym artykule wymieniliśmy wszystkie możliwe czynniki ryzyka, które mogą prowadzić do uzależnienia od alkoholu.

Co to jest alkoholizm?

Przewlekły stan uzależnienia od alkoholu nazywany jest alkoholizmem. Alkoholizm jest zaburzeniem psychicznym i behawioralnym, znanym jako zespół zależności alkoholowej. Alkoholizm może być śmiertelny i nieuleczalny. Można jednak powstrzymać rozwój choroby i nauczyć się z nią żyć. Walka z alkoholizmem wymaga intensywnej psychoterapii (indywidualnej lub rodzinnej) oraz terapii AA (Anonimowi Alkoholicy).

Problem alkoholizmu jest w Polsce bardzo poważny. Według najnowszych danych statystycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (NASAP) na jednego Polaka przypada 9,6 litra czystego alkoholu rocznie. Ponad 2,5 miliona Polaków jest dotkniętych uzależnieniem.

Uzależnienie od alkoholu: Czynniki ryzyka

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na podatność na uzależnienie. Może się ona również zmieniać w czasie (zwiększać się lub zmniejszać). Alkoholizm może dotknąć każdego, ale może też wpływać na niego w różny sposób. Alkoholizm – czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu: psychologiczne, biologiczne i społeczne.

Biologiczne czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu

 • Zwiększona tolerancja na alkohol
 • Geny predysponujące do uzależnienia
 • Upośledzenie działania bodźców awersyjnych
 • płeć.

Czynniki ryzyka uzależnienia obejmują czynniki psychologiczne

 • Niska samoocena (osoby z niską samooceną częściej niż inni piją alkohol).
 • Sposób, w jaki dana osoba radzi sobie ze stresem i innymi emocjami, określa jej temperament.
 • Niezdolność do wyrażania emocji
 • Niska odporność na czynniki zewnętrzne, takie jak agresja, frustracja, sytuacje stresowe i inne.
 • Brak niezależnych opinii, zależność od innych.
 • Poważne zaburzenia i choroby psychiczne.

Czynniki społeczne i alkoholizm

 • Środowisko pierwotne (tradycja rodzinna)
 • Kultura i tradycje kraju, w którym żyjemy, a także postawy społeczeństwa wobec spożywania alkoholu.
 • Dostęp do alkoholu, jego promocja i akceptacja środowiska

Jak rozpoznać alkoholizm u męża? Sprawdź wchodząc na https://alkoholizmwieliczka.pl/blog/jzsr/jak-rozpoznac-alkoholizm-u-meza.html

Jak uniknąć uzależnienia i jak zmniejszyć szansę na nie?

Na predyspozycje każdego człowieka do alkoholizmu mają wpływ jego biologiczne, psychologiczne i społeczne czynniki ryzyka. Nie muszą one jednak oznaczać, że dana osoba stanie się alkoholikiem. Niejednokrotnie przekonaliśmy się, że każdy człowiek może sam decydować o jakości swojego życia. Urodzenie się w rodzinie alkoholików to najprostsza droga do zostania alkoholikiem. Niezwykle trudne, ale i bardzo ważne, jest dokonanie zmiany w środowisku, kulturze, otoczeniu. Możemy mieć lepsze życie, zdrowszy styl życia i pozytywne emocje, porzucając wszystko, co wynieśliśmy z dzieciństwa. Masz siłę, by podjąć własną decyzję!

Kto jest narażony na ryzyko popadnięcia w alkoholizm Alkoholik to osoba wrażliwa, która nie potrafi oprzeć się pokusie i w ten sposób radzi sobie ze stresem, problemami i uczuciami. Należy też pamiętać, że każdy może uzależnić się od alkoholu, niezależnie od czynników ryzyka.

 • Alkohol należy pić jak najwcześniej, najlepiej po 24 roku życia.
 • Ograniczaj dzienne spożycie alkoholu, pijąc niewielkie ilości i nie pijąc nadmiernie.
 • Nie akceptuj kultowego alkoholu – tzn. nie postrzegaj alkoholu jako substancji niezbędnej lub czegoś, co jest konieczne przy każdej okazji.
 • Naucz się akceptować swoje uczucia i sposoby radzenia sobie bez alkoholu i innych substancji psychotropowych.
 • Unikaj osób pijących duże ilości alkoholu.
 • Jeśli u Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich występują objawy uzależnienia od alkoholu, powinieneś natychmiast powiadomić o tym lekarza i rozpocząć leczenie.
Close